Ekologické materiály ve stavebnictví


Ono se řekne "eko" ... Někdy to znamená ekologický a někdy ekonomický. V dnešní době je více skloňována ekologie, tak si pod pojmem eko lidé představí spíše ekologický. A toho využívají různí výrobci, když svůj materiál označí za EKO. Až někde dál malými písmenky dopíšou, že je materiál ve třídě ekonomic. Nicméně nutno říci, že lidi stále zajímají oba smysly tohoto slova, tedy jak EKOLOGICKÝ, tak EKONOMICKÝ. A to nejen ty, kteří mají "hlouběji do kapsy". Já se ve své tvorbě zaměřuji na obojí stránku materiálů, ale pokud mám mezi nimi volit (a je to někdy těžké), tak sázím více na kvalitu účinku, tedy čistotu pro život a tudíž i udržitelnost života do budoucna = ekologii. Paradoxně by ze své podstaty mělo být vše, co je přímo z přírody i zároveň maximálně ekonomické, leč v dnešní převrácené době je tomu právě často naopak. Najdou se však materiály, které při správném úhlu pohledu splní obojí. Mluvím tím například o slaměných balících, hlíně, uleželém vápnu, druhotně použitém dřevu apod. Jsou to zároveň materiály, které lze do budoucna bezezbytku recyklovat a nezatížit tím přírodu. Tím se dotýkám i tématu životnosti. Při správném úhlu pohledu lze bezesporu konstatovat, že mnohdy morální životnost skončí mnohem dříve než fyzická a daný dům je tak akorát na zbourání, protože už ho nikdo nechce obývat. A to je nákladné a tudíž neekonomické a zároveň neekologické. Na druhou stranu dobře udržovaný dům z materiálů, o kterých jsem mluvila výše (sláma, hlína, vápno, dřevo) může vydržet staletí (o tom je spousta dokladů), a to nejen napříč své měkkosti, ale právě pro ni. Má totiž mnohem lepší předpoklady přestát otřesy, tady myšleno zemské. Tot téma bude možná zajímavější v budoucnu, kdy věda očekává větší zemskou aktivitu. Ekologický pohled má zároveň dvě polohy. První je ta, abychom zanechali přírodu čistou pro naše děti, a druhá, abychom si stavěli domy pro nás zdravé. A toto téma je myslím to, které zajímá v dnešní době čím dál více lidí. A nesouvisí to jen s materiály, ale i se znalostmi prostoru kolem nás, jeho energiemi. Viz obrázek.