Architektonické, urbanistické a územně plánovací poradenství

Sarchitektem.cz


 
architektonické, urbanistické a územně plánovací poradenství
Radí vám Ing. arch. Jitka Švédová

Sekce

Úřední weby

Katastr a pozemkové úřady
Mapy cenové
Mapy
Územní plánování
ÚZEMNÍ PLÁNY
Obce
Města
Kraje
Ministerstva
Vyhledávání subjektů
Správci sítí
Hasiči
Vozíčkáři
Vody, lesy a pole
Dotčené orgány
Mapy- sníh vítr radon geologie
Úřady statistický, regulační..
Zákony a daně
Životní prostředí

Ceník prací

aktualizace 1.3.2019
Hodinová sazba 480 Kč.
Ceny jsou konečné – nejsem plátcem DPH.
 
Jako službu nabízím jednotlivé fáze. Je možno je kombinovat a postupně navazovat – dle aktuálních potřeb a vývoje. Klient má možnost si bez jakýchkoli závazků objednat jen některou fázi. Podle výsledku této fáze se může rozhodnout pro pokračování další fází.
 
Nabízím především první konzultační fáze – jako radu architekta před vlastním formulováním investičního záměru, tj. před vlastním rozhodnutím o volbě rodinného domu (třeba typového), jeho umístění na pozemek, navázání na okolní zástavbu, volbu materiálového řešení a barevnosti. Konzultace provádím i pro jednotlivosti, ale vždy v daných souvislostech.
 

 
Práce
Popis
Výstupy
Cena
1)
Konzultace malá – 2 hodiny
Konzultace na místě, případně v kanceláři, vhodná pro ujasnění cíle bez zabíhání do detailů stavebního záměru.
Vhodná pro investory, kteří chtějí stavět a vybírají vhodný dům, případně pozemek. Mají určitý záměr a potřebují se nezávisle poradit, s jistotou, že nejsou manipulováni obchodními zájmy dotazované protistrany (dodavatele typových domů, stavební firmy, projektové firmy, která má napojení na určité dodavatele, výrobce např. plastových oken…).
Poznámky na místě nebo zápis zaslaný mailem
1000Kč
2)
Konzultace velká – 4 hodiny
Konzultace od základu, řešící problematiku i v detailu. Může být využita buď na komplexní záměr stavby domu, nebo na určitou problematiku (např. problematiku zateplení a výměny oken domu, a to jak z hlediska stavební fyziky, tak z hlediska architektonického ztvárnění).
Poznámky na místě nebo zápis zaslaný mailem
 
2000 Kč
3)
Skica řešení
Na papíře ztvárněné řešení v grafické podobě s popisky přímo v kresbě. Řešení jen v přibližném měřítku dle povahy věci. Většinou v ručním provedení.
Motivační - barevné, ujasňující záměr.
Výkresy ve formátu A3, doplněné popisky přímo ve výkresech
6000 Kč
4)
Studie malá
Studie drobné architektury na zahradě nebo částí staveb, popř. interiéru části domu.
situace
půdorysy
2 řezy
4 pohledy
perspektivy
cca 15000 Kč
5)
Studie velká
Studie (návrh stavby) rodinného domu, polyfunkčního domu, interiéru celého domu,…
Urbanistické řešení zastavované lokality, návrh parku
2 situace
půdorysy
2 - 4 řezy
4 pohledy
perspektivy
zákresy do fotografie
> 30000 Kč
6)
Projektová dokumentace
Projektové řešení malé studie, popř. zajištění projektu na větší stavbu.
Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a obdobným řízením dle zákona č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – autorizace zajištěna smluvně.
Součástí je i zajištění prací specialistů (požárního technika, statika, profesistů na zdravotechniku, rozvody plynu a elektřiny).
Výkresy dle požadavků stavebního zákona a prováděcích vyhlášek
Individuální >60000 Kč

 

 
 
ad 1-2) Konzultace
Hmatatelný výstup konzultace jsou zaznamenané poznámky na místě, nebo posléze sepsaný zápis z konzultace, zaslaný mailem nebo poštou.  Volba se provádí při objednávce konzultace.
 
ad 3) Skica řešení
Výkresy ve formátu A4 až A3, doplněné popisky přímo ve výkresech. Též doplněno vysvětlujícím textem jako průvodní zprávou.
Na urbanistické skicy může být použit formát větší než A3.
 
ad 4) Studie malá
Rozsah malý – drobné stavby –    altán
                                                 terasa s pergolou
                                                 bazén
                                                 přírodní jezírko
                                                 zahradní domek
                                                 ---
                                                 zahrada
                                                 základní dispoziční rozvržení domu
Výkresy:
1 situace
1 půdorys (příp. více dle počtu podlaží)
2 řezy
4 pohledy
2 perspektivy
__________________
10 ks formátu A4 - A3
 
Varianty: k prvnímu návrhu 2-3 varianty jsou v ceně
Dopracování 2 rozdílných variant: +60% ceny. Pokud se varianty budou lišit jen málo (třeba jen v barevnosti), pak +20% ceny.
 
ad 5) Studie velká
Rozsah velký –   domy rodinné
polyfunkční
budovy větší
---
větší zahrady
urbanistická řešení
zástavbové plány
Výkresy:
2 situace
půdorysy
2 - 4 řezy
4 pohledy
perspektivy
zákresy do fotografie
 
Varianty: k prvnímu návrhu 2-3 varianty jsou v ceně
Dopracování 2 rozdílných variant: +60% ceny. Pokud se varianty budou lišit jen málo (třeba jen v barevnosti), pak +20% ceny.
 
ad 6) Projektová dokumentace
Rozsah dle požadavků stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.
 

 

Konzultační hodiny

Dle domluvy - 8:30 až 18:00 h
tel. 605 048 000
 

aktualizace 1.3.2019    

 

Odkazy

Přírodní stavitelství
Zdraví ve stavbách
MATERIÁLY a VÝROBKY
Materiály přírodní
DŘEVOSTAVBY
KOUPELNY
OTVORY - VÝPLNĚ
BAZÉNY
Development
DOMY NA KLÍČ
Ekologická hygiena
Elektroinstalace a svítidla
FIRMY
Historické stavby
Interiér a nábytek
KRESLENÍ VÝKRESŮ
NÁŘADÍ
NAVRHOVÁNÍ A VÝPOČTY
Obecné stavitelství
ODVLHČOVÁNÍ
PORADNY
Projekty domů
PŘÍKLADY DOMŮ
STUDNY
VYTÁPĚNÍ
Zahrady
Zelené střechy
Literatura

(c)2010 Ing. arch. Jitka Švédová | Bří Čapků 16, 787 01 Šumperk | tel.: 605 048 000