Architektonické, urbanistické a územně plánovací poradenství

Sarchitektem.cz


 
architektonické, urbanistické a územně plánovací poradenství
Radí vám Ing. arch. Jitka Švédová

Sekce

Úřední weby

Katastr a pozemkové úřady
Mapy cenové
Mapy
Územní plánování
ÚZEMNÍ PLÁNY
Obce
Města
Kraje
Ministerstva
Vyhledávání subjektů
Správci sítí
Hasiči
Vozíčkáři
Vody, lesy a pole
Dotčené orgány
Mapy- sníh vítr radon geologie
Úřady statistický, regulační..
Zákony a daně
Životní prostředí

URBANISMUS

Mám pozemek. Chci stavět. Jak zasadit zvolený dům?

19.05. 2010

Otázky:

Máte pozemek? Je v místě, které se vám líbí nebo ke kterému máte úzký vztah (rodinný - dědictví)? Vždycky se vám líbil přesně jeden typ domku?   A teď byste ho chtěli postavit na svém pozemku?

Odpovědi:

Tak tady je potřeba dobře si rozmyslet, jak lze tento dům na daný pozemek zasadit. Ne všechny typy domů je možné na daném pozemku užívat bez užitné újmy, bez toho, aby dům v budoucnu trpěl stavebními poruchami. Stručně řečeno - dům projektovaný na rovinu nesedí dobře ve svahu, byť třeba mírném. Stačí však kolikrát drobné změny v návrhu domu a vše je v pořádku.


Bydlíme v řadové zástavbě a chceme upravit dům

18.05. 2010

Pokud už v městské řadové zástavbě bydlíme, můžeme mít limity rekonstrukce našeho domu v podstatě dané. Danost je především ve vnějším vzhledu – v celkové hmotě domu, v návaznosti výšky hlavní římsy, hřebene střechy, stavební čáry.

Můžeme a nemusíme - v tomto případě pak záleží na postoji stavebního úřadu, který určí, která stanoviska bude potřebovat, než udělí povolení.

Jestliže se náš dům nachází v památkové zóně, bude nám do toho mluvit i oddělení památkové péče. Též odbor města zabývající se strategickým rozvojem vydá svoje stanovisko k našemu záměru rekonstrukce.

Mohu tedy něco na řadovém domě změnit?

Co lze však kolikrát změnit je zadní část domu, anebo vzhled průčelí v podobě jiných okenních otvorů, lodžií a balkonů.

U rekonstrukcí však kolikrát uvažujeme hlavně o změně dispozice uvnitř domu. Tady pak záleží na použitém konstrukčním systému a nosném materiálu, jak velké změny nám v dispozici domu umožní.

Statika domu

V neposlední řadě je u domů, které se minimálně jednou boční stěnou „opírají“ o dům sousední, posouzení statického stavu domu a možných konstrukčních zásahů odborníkem - statikem. Ten si vezme na svou zodpovědnost posouzení a výpočet nových zásahů do stavby a jejich možné účinky na stavby okolní.

 


Konzultační hodiny

Dle domluvy - 8:30 až 18:00 h
tel. 605 048 000
 

aktualizace 1.3.2019    

 

Odkazy

Přírodní stavitelství
Zdraví ve stavbách
MATERIÁLY a VÝROBKY
Materiály přírodní
DŘEVOSTAVBY
KOUPELNY
OTVORY - VÝPLNĚ
BAZÉNY
Development
DOMY NA KLÍČ
Ekologická hygiena
Elektroinstalace a svítidla
FIRMY
Historické stavby
Interiér a nábytek
KRESLENÍ VÝKRESŮ
NÁŘADÍ
NAVRHOVÁNÍ A VÝPOČTY
Obecné stavitelství
ODVLHČOVÁNÍ
PORADNY
Projekty domů
PŘÍKLADY DOMŮ
STUDNY
VYTÁPĚNÍ
Zahrady
Zelené střechy
Literatura

(c)2010 Ing. arch. Jitka Švédová | Bří Čapků 16, 787 01 Šumperk | tel.: 605 048 000