Architektonické, urbanistické a územně plánovací poradenství

Sarchitektem.cz


 
architektonické, urbanistické a územně plánovací poradenství
Radí vám Ing. arch. Jitka Švédová

Sekce

Úřední weby

Katastr a pozemkové úřady
Mapy cenové
Mapy
Územní plánování
ÚZEMNÍ PLÁNY
Obce
Města
Kraje
Ministerstva
Vyhledávání subjektů
Správci sítí
Hasiči
Vozíčkáři
Vody, lesy a pole
Dotčené orgány
Mapy- sníh vítr radon geologie
Úřady statistický, regulační..
Zákony a daně
Životní prostředí

URBANISMUS

Bydlíme v řadové zástavbě a chceme upravit dům

18.05. 2010

Pokud už v městské řadové zástavbě bydlíme, můžeme mít limity rekonstrukce našeho domu v podstatě dané. Danost je především ve vnějším vzhledu – v celkové hmotě domu, v návaznosti výšky hlavní římsy, hřebene střechy, stavební čáry.

Můžeme a nemusíme - v tomto případě pak záleží na postoji stavebního úřadu, který určí, která stanoviska bude potřebovat, než udělí povolení.

Jestliže se náš dům nachází v památkové zóně, bude nám do toho mluvit i oddělení památkové péče. Též odbor města zabývající se strategickým rozvojem vydá svoje stanovisko k našemu záměru rekonstrukce.

Mohu tedy něco na řadovém domě změnit?

Co lze však kolikrát změnit je zadní část domu, anebo vzhled průčelí v podobě jiných okenních otvorů, lodžií a balkonů.

U rekonstrukcí však kolikrát uvažujeme hlavně o změně dispozice uvnitř domu. Tady pak záleží na použitém konstrukčním systému a nosném materiálu, jak velké změny nám v dispozici domu umožní.

Statika domu

V neposlední řadě je u domů, které se minimálně jednou boční stěnou „opírají“ o dům sousední, posouzení statického stavu domu a možných konstrukčních zásahů odborníkem - statikem. Ten si vezme na svou zodpovědnost posouzení a výpočet nových zásahů do stavby a jejich možné účinky na stavby okolní.

 


Konzultační hodiny

Dle domluvy - 8:30 až 18:00 h
tel. 605 048 000
 

aktualizace 1.3.2019    

 

Odkazy

Přírodní stavitelství
Zdraví ve stavbách
MATERIÁLY a VÝROBKY
Materiály přírodní
DŘEVOSTAVBY
KOUPELNY
OTVORY - VÝPLNĚ
BAZÉNY
Development
DOMY NA KLÍČ
Ekologická hygiena
Elektroinstalace a svítidla
FIRMY
Historické stavby
Interiér a nábytek
KRESLENÍ VÝKRESŮ
NÁŘADÍ
NAVRHOVÁNÍ A VÝPOČTY
Obecné stavitelství
ODVLHČOVÁNÍ
PORADNY
Projekty domů
PŘÍKLADY DOMŮ
STUDNY
VYTÁPĚNÍ
Zahrady
Zelené střechy
Literatura

(c)2010 Ing. arch. Jitka Švédová | Bří Čapků 16, 787 01 Šumperk | tel.: 605 048 000